• Przedłużamy zapisy do 22 lutego 2018 !

Składki członkowskie !

 

Szanowne Koleżanki i Koledzy Chemicy!

Zwracamy się z uprzejma prośba o regularne opłacanie składek członkowskich w najbliższym Oddziale PTChem, przelewem na konto bankowe badź w trakcie zjazdów.


Jednocześnie przypominamy, iż opłata członkowska dla studentów oraz doktorantów wynosi jedynie 15 zł/rok. 

 

Składki należy wnosić regularnie, aby uniknać skreślenia z listy członków PTChem. 

 

Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj.