• Do zobaczenia w Skorzęcinie :)

Zjazd Wiosenny SSPTChem 2016

W dniach 13 - 17 kwietnia 2016 roku w Białowieży odbył się Zjazd Wiosenny Sekcji Studenckiej PTChem. W Zjeździe wzięło udział 97 uczestników, z licznym ośrodków akademickich w Polsce, którzy wygłosili 38 komunikatów ustnych oraz przedstawili 55 posterów. W trakcie obrad uczestnicy Zjazdu mieli również niepowtarzalna okazję wzięcia udziału w wycieczce po Rezerwacie Ścisłym Białowieskiego Parku Krajobrazowego oraz wysłuchania wykładów zaproszonych gości:

Prof. dr hab. Krzysztofa Winklera (Uniwersytet w Białymstoku): Endohedralne metalofulereny – chemiczne marakasy
Dr Doroty Zarzeczańskiej (Uniwersytet Gdański): Badanie równowag w roztworze w aspekcie rozpoznawania molekularnego
Dr inż. Tomasza Troniny (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu): Biotransformacje i biokataliza jako alternatywa dla klasycznej syntezy chemicznej

  

 

Podczas tegorocznego Zjazdu Wiosennego po raz kolejny wyłoniliśmy autorów najlepszych komunikatów ustnych. Nagrody otrzymali

1 miejsce

  Mateusz Jakubowski
  Dikarboksylowe kompleksy platyny(II) o potencjalnych właściwościach antynowotworowych

 

2 miejsce 

  Piotr Szustakiewicz
  Grafen powierzchniowo zmodyfikowany nanocząstkami metali - synteza i charakterystyka materiału hybrydowego

 

2 miejsce

  Michał Magott
  Niemagnetyczny łańcuch zbudowany z bardzo magnetycznych elementów

 

Wyróżnienie 

  Małgorzata Kroczak
  Effect of thermal pollution on basic surface waters parameters

 

Nagroda publiczności 

  Justyna Wróbel
  Rozkład stężeń radionuklidów 210Po i 210Pb w strukturze morfologicznej mchów

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Podczas tegorocznego Zjazdu Wiosennego po raz kolejny wyłoniliśmy również autorów najlepszych posterów. Nagrody otrzymali:

 

W kategorii poster z badań własnych 

 

1 miejsce

  Marcin Pryczek
  Fotodegradacja związków organicznych na katalizatorze SiC-TiO2

 

Nagroda publiczności 

  Maciej Cieślak 
  Peptydy Tat jako potencjalne modulatory aktywności proteasomu

 

 

W kategorii poster popularnonaukowy 

 

1 nagroda

  Marta Bielawska
  Metformina w terapii antyrakowej

 

Nagroda publiczności 

  Kamila Babkiewicz
  Zastosowanie chemiluminescencji do ujawniania śladów krwawych

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy autorom wszystkich komunikatów ustnych oraz posterów za ich wkład w zapewnienie bardzo wysokiego poziomu naukowego tegorocznego spotkania oraz aktywne uczestnictwo w sesjach wykładowych. Pragniemy podziękować współorganizatorom Zjazdu Wiosennego SSPTChem 2016: Uniwersytetowi w Białymstoku, Instytutowi Chemii Uniwersytetu w Białymstoku, Politechnice Łódzkiej, Oddziałowi Białostockiemu PTChem i Kołu Naukowemu Chemików UwB POZYTON. Słowa podziękowań kierujemy również do grona  sponsorów: Władz Uniwersytetu w Białymstoku, Politechniki Łódzkiej, Oddziału Białostockiego PTChem jak również firm: ABL&E JASCO, CIECH S.A., LipoPharm.pl, Oficyna Edukacyjna Krzysztof Pazdro Sp. z.o.o., Wydawnictwo Naukowe PWN, Synthos S.A. oraz TriMen Chemicals. Warto również zaznaczyć, że patronat honorowy nad tegorocznym Zjazdem Wiosennym SSPTChem 2016 objęli: Polskie Towarzystwo Chemiczne, Wojewoda Podlaski, Uniwersytet w Białymstoku, Politechnika Łódzka, Instytut Chemii Uniwersytetu w Białymstoku i Gmina Białowieża. 

 

Zobacz zdjęcia ze Zjazdu Wiosennego SSPTChem 2016.
Pobierz książkę abstraktów ze Zjazdu Wiosennego SSPTChem 2016. 
Dziękujemy wszystkim jeszcze raz i zapraszamy do ponownego uczestnictwa w Zjazdach Sekcji Studenckiej PTChem!