• Przedłużamy zapisy do 22 lutego 2018 !

Zjazd Zimowy SSPTChem 2015


Dnia 5 grudnia 2015 we Krakowie odbył się Zjazd Zimowy Sekcji Studenckiej PTChem. W tym roku, dzięki uprzejmości Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego, gościliśmy na Wydziale Chemii UJ. 

W trakcie obrad uczestnicy Zjazdu mieli niepowtarzalna okazję wysłuchania wykładów zaproszonych gości: prof. dr hab. Andrzeja Kotarby (Uniwersytet Jagielloński), dr hab. Roberta Podgajnego (Uniwersytet Jagielloński), prezentacji laureatów konkursu na najlepszy plakat zaprezentowany podczas Zjazdu Wiosennego SSPTChem 2015: mgr inż. Ewy Szczepańskiej (Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), mgr inż. Wojciecha Raja (Politechnika Łódzka), Sylwii Polakiewicz (Uniwersytet Warszawski) oraz wystapień Przedstawicieli Biznesu reprezentujacych firmy: ABL&E-JASCO, Synthos S.A. oraz Akademickie Centrum Komputerowego CYFRONET AGH.


Podczas tegorocznego Zjazdu Zimowego po raz kolejny wyłoniliśmy autorów najlepszych posterów.
Komisja w składzie: dr hab. Ewa Witek (Przewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTChem), prof. dr hab. Krystyna Wieczorek-Ciurowa (Wiceprzewodnicząca Oddziału Krakowskiego PTChem), dr hab. Andrzej Eilmes (Prodziekan ds. Nauki i Informatyzacji Wydziału Chemii UJ) oraz dr hab. Jacek Lipok, prof. UO (Opiekun Sekcji Studenckiej PTChem);  po burzliwych obradach orzekła, że nagrody powędruja do:

 

1 miejsce                                          

inż. Marta Romaniszyn 
"Enancjoselektywna synteza fosfonowych analogów leucyny i fenyloglicyny"

2 miejsce 

lic. Aneta Andruszkiewicz
"Synteza promezogenicznego liganda do kontrolowanej samoorganizacji nanocząstek srebra"

3 miejsce 

inż. Michał Kania
"Wykorzystanie włókien polimerowych w celu zwiększenia wytrzymałości na zginanie zapraw cementowych"

Nagroda publiczności  Tomasz M. Staniek 
"Analiza składu wybranych olejków eterycznych pozyskanych z ziela roślin z rodziny Geraniaceae"

Wyróżnienie publiczności 

mgr inż. Krzysztof Piechocki
"Spaliny Przemysłowe Jako Surowiec Budowlany Gips Syntetyczny i Jego Zastosowania"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dziękujemy autorom wszystkich posterów za ich wkład w zapewnienie bardzo wysokiego poziomu naukowego tegorocznego spotkania oraz aktywne uczestnictwo w sesjach wykładowych. Pragniemy podziękować członkom Naukowego Koła Chemików Uniwersytetu Jagiellońskiego za ich pomoc, entuzjazm oraz ogromny wkład pracy, w sprawne zorganizowanie Zjazdu Zimowego SSPTChem 2015. Słowa podziękowań kierujemy również do grona  sponsorów: Władz Uniwersytetu Jagiellońskiego i Oddziału Krakowskiego PTChem jak również firm: Abl&e Jasco, TriMen ChemicalsLipoPharm.plVWR International Sp. z.o.o., Synthos S.A.Wydawnictwo Naukowe PWN oraz Akademickie Centrum Komputerowe CYFRONET AGH

 

Zobacz zdjęcia ze Zjazdu Zimowego SSPTChem 2015.
Pobierz ksiażkę abstraktów ze Zjazdu Zimowego SSPTChem 2015. 
Dziękujemy wszystkim jeszcze raz i zapraszamy do ponownego uczestnictwa w Zjazdach Sekcji Studenckiej PTChem!