• Do zobaczenia w Skorzęcinie :)
Zjazd Wiosenny 2018
Imię
Invalid Input
Nazwisko
Invalid Input
Tytuł naukowy
Invalid Input
Etap Studiów
Invalid Input
Rok studiów
Invalid Input
Afiliacja
Uczelnia/Instytucja (np. Politechnika Warszawska)
Invalid Input
Dane kontaktowe
E-mail
Invalid Input
Telefon
Invalid Input
Informacje dotyczące prezentacji
Forma wystąpienia
Invalid Input
Rodzaj wystąpienia
Invalid Input
W przypadku zbyt dużej liczby zgłoszonych komunikatów ustnych, Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany formy prezentacji z wystąpienia ustnego na plakat, o czym poinformują zainteresowane osoby najpóźniej do dnia 15 marca 2018. Preferowane będą komunikaty dotyczące wyników autorskich badań prezentującego.
Preferowana sekcja
Invalid Input
Tytuł wystąpienia
Invalid Input
Uprzejmie prosimy o przemyślenie i podanie w formularzu rejestracyjnym ostatecznego tytułu wystąpienia, gdyż to właśnie on pojawi się w przygotowanym dla Państwa certyfikacie uczestnictwa w Zjeździe. W przypadku braku informacji dotyczącej tytułu wystąpienia - rejestrację uważa się za nieważną !

Jestem zainteresowana/-y artykułem w monografii pokonferencyjnej
Invalid Input
Możliwość wydania monografii pokonferencyjnej jest dodatkowo płatna.

Informacje dodatkowe
Jestem członkiem PTChem
Invalid Input
Jeżeli nie jesteś członkiem PTChem prosimy w poniższym polu wpisać 000000
Numer karty członkowskiej PTChem*
Invalid Input
*Podanie numeru karty członkowskiej PTChem jest niezbędne w celu weryfikacji członkostwa i uzyskania prawa do obniżonej opłaty konferencyjnej
*Nie podanie numeru karty członkowskiej PTChem będzie wiązało się z naliczeniem przez Organizatora regularnej opłaty konferencyjnej
Jeśli jesteś członkiem PTChem, a nie posiadasz karty członkowskiej uprawniającej do zniżek w Polskim Towarzystwie Chemicznym skontaktuj się ze swoim Oddziałem. Pełna lista Oddziałów PTChem z danymi kontaktowymi dostępna jest na stronie http://www.ptchem.pl/
Rodzaj koszulki
Invalid Input
Rozmiar koszulki
Invalid Input
Preferowane zakwaterowanie
Invalid Input
Imiona i nazwiska preferowanych współlokatorów
Invalid Input
Organizatorzy nie gwarantują wybranego pokoju, ale postarają się dopasować jego wielkość według dostępnych opcji
Preferuję dania
Invalid Input
W piątek preferuję dania**
Invalid Input
**Dotyczy wyłącznie piątku, w pozostałe dni serwowane będą dania zgodnie z wybraną preferencją żywieniową.
*Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby działalności statutowej PTChem oraz organizacji konferencji (w tym współpracy ze sponsorami).

Najnowsze