• Do zobaczenia w Skorzęcinie :)

Forum Młodych w ramach Zjazdów PTChem

 Numer Zjazdu
 Data  Miejsce Materiały konferencyjne
XXXV 09-12.09.1992 Białystok
XXXVI 09-11.09.1993 Toruń  
XXXVII 12-16.09.1994 Warszawa  
XXXVIII 25-28.09.1995 Lublin  
XXXIX 23-26.09.1996 Poznań  
XL 22-26.09.1997 Gdańsk  
XLI 14-18.09.1998 Wrocław  
XLII 06-10.09.1999 Rzeszów http://img.freepik.com/darmowe-ikony/html-symbol-interfejsu-rozbudowa_318-45345.jpg?size=338&ext=jpg
XLIII 11-15.09.2000 Łódź  
XLIV 09-13.09.2001  Katowice http://img.freepik.com/darmowe-ikony/html-symbol-interfejsu-rozbudowa_318-45345.jpg?size=338&ext=jpg
XLV 09-13.09.2002  Kraków  
XLVI 15-18.09.2003 Lublin  
XLVII 12-17.04.2004 Wrocław  
XLVIII 18-22.09.2005 Poznań
XLIX 17-22.09.2006  Gdańsk  
L 09-12.09.2007 Toruń
LI 07-11.09.2008 Opole
LII 12-16.09.2009 Łódź  
LIII 14-18.09.2010 Gliwice http://img.freepik.com/darmowe-ikony/html-symbol-interfejsu-rozbudowa_318-45345.jpg?size=338&ext=jpg
LIV 18-22.09.2011 Lublin http://img.freepik.com/darmowe-ikony/html-symbol-interfejsu-rozbudowa_318-45345.jpg?size=338&ext=jpg
LV 16-20.09.2012 Białystok  
LVI 16-20.09.2013 Siedlce
LVII 14-18.09.2014 Częstochowa
LVIII

 21-25.09.2015

Gdańsk
LIX

 19-23.09.2016

Poznań

LX

17-21.09.2017

Wrocław